Văn hóa công sở tạo nền móng cho hành chính chuyên nghiệp

Chiều 29/11, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố tổ chức Hội nghị tọa đàm với chủ đề 'Cách làm và kinh nghiệm hay trong tổ chức thực hiện phong trào Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Thủ đô thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng'.

Việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh là một trong ba nội hàm quan trọng trong thực hiện Chương trình 06 của Thành ủy (khóa XVII) về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025”.

Năm 2017, Thành phố Hà Nội đã ban hành 2 bộ quy tắc ứng xử. Qua hơn 6 năm thực hiện các quy tắc ứng xử và 4 năm thực hiện phong trào đã góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Thủ đô kỷ cương - trách nhiệm - tận tình - thân thiện.

Tại tọa đàm, các tham luận đã chia sẻ kinh nghiệm, nhiều mô hình, cách làm hay trong việc xây dựng văn hóa công sở. Tọa đàm không chỉ đặt ra những vấn đề trong công tác xây dựng chuẩn mực người Hà Nội thanh lịch văn minh, mà còn là dịp để nêu cao ý thức, trách nhiệm mỗi cán bộ, đảng viên nêu gương, tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức. Đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về nêu gương, về những điều đảng viên không được làm, trong đó cán bộ giữ cương vị càng cao càng phải tiên phong.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/van-hoa-cong-so-tao-nen-mong-cho-hanh-chinh-chuyen-nghiep-206084.htm