Văn hóa ATM

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND – Hiện nay, ở Hà Nội, việc rút tiền từ các máy ATM bắt đầu phổ biến. Tuy nhiên, ở nhiều điểm rút tiền, vẫn tồn tại những cảnh tượng thiếu văn hóa. Văn hóa ATM dường như còn lạ lẫm với nhiều người.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=121617&sub=61&top=39