Văn hóa ẩm thực - Văn và Đời

    Báo Hà Nội Mới
    1 đăng lạiGốc

    (HNMĐT) - Ăn để sống và sống để ăn là hai phản đề, hai cách sống, hai quan niệm rất khác xa nhau. Sống để làm việc nên cần ăn để duy trì sự sống làm việc đó, hoàn toàn khác với sống để ăn, ăn cho thỏa thích, ăn để hưởng thụ, ăn là mục đích hàng đầu và cũng là mục đích cuối cùng, tối thượng...

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/53/146691