Văn hiến Vĩnh Phúc – Truyền thống và hiện đại

Ngày 25/11, UBND tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Trung tâm nghiên cứu, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Văn hiến Vĩnh Phúc – Truyền thống và hiện đại”. Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi các hoạt động kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc (01/01/1997 – 01/01/2017).

Văn hiến Vĩnh Phúc – Truyền thống và hiện đại - Ảnh 1

Hội thảo “Văn hiến Vĩnh Phúc - Truyền thống và hiện đại”. Ảnh: Bích Phượng

Khai mạc Hội thảo, ông Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định: Vĩnh Phúc là nơi hội tụ các thời đại văn hóa trong suốt chiều dài lịch sử Việt Nam, nơi có nhiều danh nhân tài đức, có công lớn dựng nước và giữ nước. Toàn tỉnh hiện có 1.284 di tích lịch sử, văn hóa với gần 400 di tích được xếp hạng. Những năm qua, tỉnh Vĩnh Phúc luôn quan tâm đầu tư phát triển văn hóa, thực hiện phương châm phát triển văn hóa phải song hành với phát triển kinh tế để đảm bảo sự phát triển bền vững, trong đó, việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống luôn được coi trọng.

Gần 50 tham luận tại Hội thảo “Văn hiến Vĩnh Phúc – Truyền thống và hiện đại” đã khẳng định sự phong phú, đa dạng, đặc sắc, nét riêng của kho tàng văn hóa Vĩnh Phúc đã được các thế hệ người Vĩnh Phúc sáng tạo nên qua các thời kỳ lịch sử.

Các tham luận đã đề cập, phân tích nhiều lĩnh vực, làm sáng tỏ truyền thống văn hóa của tỉnh Vĩnh Phúc; những thành tựu cần phát huy, chỉ ra những tồn tại cần khắc phục cũng như đề xuất, kiến nghị những giải pháp trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy những giá trị của di sản văn hóa Vĩnh Phúc. Trong đó, tập trung chủ yếu vào các chủ đề: Đất và Người Vĩnh Phúc; ngũ vị phúc thần thờ phụng của Vĩnh Phúc; Nguyễn Thái Học và huyền thoại về lòng yêu nước; Vĩnh Phúc - mảnh đất giàu tiềm năng sáng tạo văn chương; Vĩnh Phúc - miền đất văn hiến; Bí thư Kim Ngọc và thông điệp của sự nghiệp đổi mới; Quốc Mẫu Tam Đảo và Quốc Mẫu Tây Thiên - hai hay là một; Vĩnh Phúc - diện mạo văn hóa một vùng; Văn hiến Vĩnh Phúc với xây dựng Vĩnh Phúc giàu đẹp.

Với ý nghĩa tôn vinh, cập nhật hơn các giá trị nhân văn cốt lõi, vĩnh cửu của Đất và Người Vĩnh Phúc, đồng thời, bảo tồn và phát huy các giá trị này một cách hiệu quả, tạo nên các giá trị mới trong sự nghiệp đổi mới, giao lưu, hội nhập của Vĩnh Phúc và cả nước, việc tổ chức hội thảo khoa học “Văn hiến Vĩnh Phúc – Truyền thống và hiện đại” là rất cần thiết. Đặc biệt, Hội thảo được tổ chức đúng dịp Vĩnh Phúc đang tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh sẽ là dịp để mỗi người dân trong tỉnh thêm tự hào và có trách nhiệm giữ gìn, phát huy, làm nền tảng tinh thần, động lực mạnh mẽ cho sự phát triển nhanh và bền vững của một đô thị Vĩnh Phúc văn minh, hiện đại và giàu bản sắc trong tương lai, đồng thời, giúp bạn bè trong nước, quốc tế hiểu rõ hơn về Đất và Người Vĩnh Phúc.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì cho rằng những kết quả nghiên cứu mới về văn hóa Vĩnh Phúc tại Hội thảo đã nêu bật những thành tựu cần phát huy; chỉ ra những tồn tại cần khắc phục của công tác quản lý, bảo tồn và phát huy những giá trị của di sản văn hóa Vĩnh Phúc trong cuộc sống hôm nay. Trên cơ sở những tham luận này, các ngành chức năng của tỉnh cần tiếp tục nghiên cứu để tăng cường quản lý, bảo tồn, phát huy những di sản văn hóa trong thời gian tới. Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũng khẳng định, thành công của Hội thảo là sự cổ vũ rất lớn đối với cán bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc để cùng nhau đoàn kết, xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc ngày càng giàu mạnh như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi về thăm tỉnh năm 1963: “Phải làm cho Vĩnh Phúc thành một trong những tỉnh giàu có, phồn vinh nhất ở miền Bắc nước ta”, quyết tâm thực hiện mục tiêu phấn đấu Vĩnh Phúc trở thành một tỉnh công nghiệp vào năm 2020 và trở thành TP Vĩnh Phúc trong tương lai gần.

Văn Nhất