Vận hành hệ thống thông tin giám định BHYT trước ngày 31-12

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hiện toàn ngành đã thu thập, nhập thông tin của hơn 23,8 triệu hộ gia đình với 91,4 triệu người (đạt tỷ lệ 100% dân số cả nước).

Với tỷ lệ cập nhật thông tin trên, ngành đã đồng bộ dữ liệu cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho hơn 63,6 triệu người, đạt 94,4% số người tham gia BHYT; cơ bản hoàn thành việc kết nối với các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT. Dự kiến, đơn vị sẽ hoàn thiện phần mềm, các hạng mục công việc để vận hành hệ thống thông tin giám định BHYT tại tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh theo BHYT trên toàn quốc trước ngày 31-12-2016.

Quỳnh Anh