Vận hành hệ thống công nghệ mới, xử lý nghiêm vi phạm chứng khoán

  Đây là một trong những nhiệm vụ được Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi giao ngành chứng khoán trong năm 2023.

  Sáng 3/1, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) diễn ra lễ đánh cồng khai trương giao dịch chứng khoán đầu năm 2023.

  Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi giao nhiệm vụ cho ngành chứng khoán

  Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi giao nhiệm vụ cho ngành chứng khoán

  Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi tin tưởng, với sự nỗ lực của Chính phủ nhằm giữ vững nền kinh tế vĩ mô và những giải pháp thiết thực, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ có một năm 2023 trở lại mạnh mẽ và phát triển cả về quy mô và chất lượng, tiếp tục khẳng định là kênh huy động vốn hiệu quả cho nền kinh tế và là công cụ quản lý vĩ mô hiệu quả của Chính phủ.

  Để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2023 đã được thông qua, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi chỉ đạo 5 nhiệm vụ trọng tâm ngành Chứng khoán cần triển khai. Tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, sửa đổi Luật Chứng khoán, các luật, văn bản có liên quan; tiếp tục phát triển thị trường chứng khoán về quy mô, đồng thời tập trung nâng cao chất lượng thị trường, nâng cao năng lực tài chính, khả năng cạnh tranh của các tổ chức tham gia thị trường, chú trọng đổi mới, áp dụng, phát triển hệ thống công nghệ thông tin phục vụ cho công tác quản lý, giám sát thị trường.

  Trên cơ sở chiến lược ngành tài chính, chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 khi được phê duyệt để xây dựng một kế hoạch cụ thể, từ đó triển khai các hoạt động trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

  Ông Chi cũng giao ngành chứng khoán cần đảm bảo an toàn, ổn định hệ thống giao dịch, đưa hệ thống công nghệ thông tin mới vào hoạt động để đảm bảo sự đồng bộ về giao dịch và thanh toán tạo điều kiện triển khai các sản phẩm mới và tạo điều kiện thuận lợi cho công chúng đầu tư.

  Ngành chứng khoán cần tổ chức triển khai các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước, gắn với niêm yết trên thị trường chứng khoán để tăng quy mô và chất lượng hàng hóa cho thị trường chứng khoán.

  "Tăng cường công tác giám sát, nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát TTCK và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật của thị trường nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư và hoạt động lành mạnh của doanh nghiệp", Thứ trưởng nhấn mạnh

  Bà Vũ Thị Chân Phương - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - cho biết, sẽ tập trung rà soát các quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản thi hành, đảm bảo thị trường hoạt động ổn định, minh bạch, kỷ cương, đưa các sản phẩm mới, hệ thống công nghệ thông tin vào vận hành trong năm 2023.

  Việt Linh

  Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/van-hanh-he-thong-cong-nghe-moi-xu-ly-nghiem-vi-pham-chung-khoan-post1500496.tpo