Vận hành công trình thủy lợi hợp tác với Ôxtrâylia

    Báo VTC News
    1 đăng lạiGốc

    Tỉnh An Giang, đã khánh thành đưa vào vận hành cống Hòa Bình, tại xã Hòa Lạc, huyện cù lao Phú Tân, nằm trong Dự án Kiểm soát lũ Bắc Vàm Nao, do Chính phủ Ôxtrâylia và Việt Nam hợp tác đầu tư.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/214716/Default.aspx