Vận hành cơ chế kinh tế nông thương VN

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Quan trắc biến động giá gạo thị trường quốc tế từ tháng 2-2007 đến cuối quý I-2008, đối chiếu tổng sản lượng gạo thế giới năm nay ước 423 triệu tấn (tăng 1% so với 2007), rõ ràng gạo không khan hiếm, dẫu rằng một số nước như Trung Quốc, Việt Nam giáp mặt vụ đông xuân bất lợi

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=57894