Vẫn giữ nguyên Chỉ thị 03!

    1 đăng lạiGốc

    “Cơ chế kiểm soát cho vay kinh doanh chứng khoán không thay đổi, các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 03”...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=06&home=detail&id=cd06d47731b418&page=category