Vận động xây dựng Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam

Ngày 1-11, Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam đã họp báo giới thiệu về lễ phát động "Cuộc vận động xây dựng Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam" và công bố Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam.

Theo Quyết định số 1846/QĐ-TTg ngày 26-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 10-11 hằng năm là Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam. Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam được tổ chức nhằm khẳng định vai trò, vị trí và tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp; tôn vinh các doanh nhân, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp; tuyên truyền, phổ biến và nâng cao nhận thức về văn hóa doanh nghiệp, thúc đẩy việc xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và toàn xã hội; góp phần tạo môi trường kinh doanh với tinh thần thượng tôn pháp luật, đề cao đạo đức kinh doanh...

Lễ phát động "Cuộc vận động xây dựng Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam" sẽ diễn ra tối 7-11 tại Nhà hát Lớn (Hà Nội).

Hà Hiền