Vận động viên biểu diễn đi dây giữa núi mà không có đồ bảo hộ

Elias Claude Ellis là một vận động viên mạo hiểm chuyên nghiệp ở Mỹ, anh đã có màn biểu diễn đi trên dây giữa hai ngọn núi mà không cần bất cứ đồ bảo hộ nào.

Video: Caters Clips