Vận động phụ nữ VN lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ X đã khai mạc trọng thể sáng 2-10, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội)

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/chinhtri/2007/10/123559