Vận động người chăn nuôi tham gia quy trình truy xuất nguồn gốc thịt lợn

UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các đơn vị chức năng đẩy mạnh vận động người chăn nuôi tham gia quy trình truy xuất nguồn gốc thịt lợn.

Cuối tháng 5, thành phố cũng sẽ sơ kết 5 tháng triển khai đề án truy xuất nguồn gốc thịt lợn để tiếp tục hoàn thiện quy trình truy xuất nguồn gốc này.

Dưới đây là ghi nhận của Truyền hình Thông tấn:

TTXVN/Tin Tức