Vận động đồng bào các dân tộc đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế

Chiều 17-4, tại Hà Nội, các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và Giàng Seo Phư, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa hai bên, giai đoạn 2012 - 2016.

Theo đó, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Ủy ban Dân tộc phối hợp thực hiện nhiều nhiệm vụ, công việc; trọng tâm là vận động đồng bào các dân tộc đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tuyên truyền, vận động để đồng bào các dân tộc nâng cao cảnh giác, đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá cách mạng Việt Nam. Phối hợp giới thiệu đại biểu là người dân tộc thiểu số tham gia ứng cử để bầu vào QH, HĐND các cấp. Hai bên cùng đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ làm công tác dân tộc; phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số...