Vân Đồn giải quyết tồn đọng vốn

Năm 2016, tổng nguồn vốn xây dựng nông thôn mới (NTM) của huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) trên 17,595 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến hết tháng 10 toàn huyện mới giải ngân được 7,737 tỷ đồng, đạt 44% kế hoạch vốn cấp.

Vân Đồn giải quyết tồn đọng vốn - Ảnh 1

Hiện huyện Vân Đồn đang tập trung các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn xây dựng NTM, đảm bảo mục tiêu đề ra.

Theo thống kê của Phòng NN-PTNT huyện, đến thời điểm này, tổng số dự án, mô hình phát triển SX đã được phê duyệt có khối lượng thực hiện là 31 danh mục.

Trong đó, nguồn vốn hỗ trợ cho các xã đặc biệt khó khăn gồm 3 thôn: Đài Làng (xã Vạn Yên), Đồng Dọng (xã Bình Dân), Đài Van (xã Đài Xuyên) với tổng số vốn 783 triệu đồng; vốn hỗ trợ phát triển sản xuất là 6,5 tỷ đồng; hỗ trợ đầu tư hạ tầng NTM 7,44 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm này, trong số 3 danh mục hỗ trợ SX vùng khó khăn thì chỉ có xã Đài Xuyên đã triển khai được trên 95% khối lượng dự án với tổng số vốn giải ngân là 29,8 tỷ đồng; xã Vạn Yên và Bình Dân đang triển khai thực hiện, dự kiến hoàn thành trong tháng 11 này.

Đối với dự án phát triển SX tập trung có 7 danh mục thì mới có 1 danh mục đã được phê duyệt với khối lượng hoàn thành đạt khoảng 80%, số vốn đã giải ngân 720 triệu đồng. Còn 2 danh mục đang trong quá trình thẩm định.

Có thể thấy, tiến độ giải ngân nguồn vốn hỗ trợ SX không đảm bảo yêu cầu đang đặt ra những thách thức lớn trong việc chuyển đổi cơ cấu SX theo hướng hàng hóa trong nông nghiệp. Qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến việc nâng cao đời sống của người nông dân - một trong những mục tiêu quan trọng nhất của chương trình xây dựng NTM.

Không chỉ vậy, việc hỗ trợ công tác quy hoạch, hạ tầng nông thôn trên địa bàn huyện cũng đang bị chậm, hiện nay trong số 8 danh mục thì có 7 danh mục đã được phê duyệt dự toán nhưng mới có 1 danh mục được giải ngân 50% vốn, số danh mục còn lại khối lượng thực hiện rất chậm

Lý giải điều này, lãnh đạo Phòng NN-PTNT huyện Vân Đồn cho rằng: Do đặc thù nhiều công trình ảnh hưởng đến đất SX nông nghiệp nên phải chờ bà con thu hoạch xong mới triển khai được dẫn đến thời gian hoàn thành dự án kéo dài. Các công trình hạ tầng thiết yếu (đường giao thông nông thôn, hệ thống kênh mương...) được thực hiện từ nguồn vốn nhà nước và nhân dân cùng làm, song do các xã trên địa bàn huyện đều là những xã khó khăn nên nguồn vốn đối ứng của nhân dân còn hạn chế đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ triển khai.

Để đạt mục tiêu xây dựng NTM, huyện Vân Đồn đang tập trung triển khai nhiều giải pháp chỉ đạo chủ đầu tư đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến thực hiện các dự án.

Đối với những công trình đã hoàn thành khối lượng khẩn trương thẩm định ban hành quyết định phê duyệt quyết toán công trình. Những dự án dưới 3 tỷ đồng do xã làm chủ đầu tư được chỉ định thầu cần lựa chọn những nhà thầu có đủ năng lực. Nếu dự án chậm tiến độ sẽ kiên quyết điều chuyển vốn.