Vận đen chưa buông tha C. Ronaldo

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Cụ thể, tuyển thủ Bồ Đào Nha này phải thanh toán toàn bộ chi phí sửa chữa đường hầm thuộc quyền quản lý của sân bay Manchester. Chưa kể đến chi phí phát sinh, khoản tiền ban đầu mà Ronaldo phải chuyển vào tài khoản của BQL sân bay Manchester là 20.000 bảng.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=59&NewsId=130261