Vấn đề vũ khí hạt nhân ở Pakistan

    1 đăng lạiGốc

    ND - Vũ khí hạt nhân của Pakistan làm Washington lo ngại nhất, do Pakistan đang trong tình trạng bất ổn. Mỹ đã bí mật chi khoảng 100 triệu USD/năm cho Pakistan bảo đảm an toàn cho các vũ khí hạt nhân, đề phòng nguy cơ chúng rơi vào tay quân khủng bố.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=114029&sub=84&top=45