Vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên lại nóng bỏng

    Báo Đại Đoàn Kết
    Gốc

    Vấn đề hạt nhân tại bán đảo Triều Tiên lại nóng bỏng trở lại, sau khi Bình Nhưỡng hôm 26/7 chính thức buộc tội Mỹ đã vi phạm các thỏa thuận về việc chấm dứt chương trình hạt nhân của mình.

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/sukien/2008/9/67338.cand