Vấn đề cân đối ngoại tệ sẽ khó khăn hơn

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    KTĐT - Tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ chiều nay, cả Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch Đầu tư đều có báo cáo đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô 5 tháng đầu năm.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=153833