Vấn đề bảo mật trong mạng truyền thông

    Báo Công Thương
    Gốc

    Cho e hỏi tài liệu về các vấn đề cơ bản về bảo mật thông tin,bảo mật mạng,các mức bảo mật mạng,firewall và các mô hình ứng dụng. Anh chị nào có share cho em với, em xin cám ơn!!

    Nguồn Công Thương: http://xahoithongtin.com.vn/home/1110,4/hoi-dap/van-de-bao-mat-trong-mang-truyen-thong.html