Vẫn cứ tái diễn

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Hiện nay tại trung tâm thành phố, ở những khu vực khách nước ngoài thường lui tới tham quan luôn xuất hiện những nhóm người buôn bán, ăn xin chèo kéo du khách.

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/toa_soan_va_ban_doc/20081230.85897/copy_of_20081230.58655/20090220.24047.html