Vẫn còn rườm rà khi chứng thực bản sao

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    Bạn đọc Nguyễn Thanh Hồng (Hà Nội) phản ánh những thủ tục rườm rà khi đi công chứng tại phường, xã, thị trấn…

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=140007&sub=54&top=37