Vẫn còn lơ là trong tiêm phòng dịch bệnh cho vật nuôi

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Theo kế hoạch của tỉnh Nam Định, từ ngày 1 đến 30-9 tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc, từ ngày 15 đến 30-10 tiêm phòng cho đàn gia cầm. Kế hoạch đề ra như vậy nhưng đến ngày 19-10, (đã qua thời gian quy định tiêm phòng cho gia súc gần 20 ngày) toàn tỉnh mới tiêm phòng được 123.850 con lợn, đạt tỷ lệ 29,5%; 3.379 con trâu, bò, đạt tỷ lệ 20,6%; 14.367 con chó, đạt tỷ lệ 9,7%.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=134858&sub=127&top=39