Vẫn còn hỏi cho có, trả lời để biết

Hanoinet - 5 Bộ trưởng trả lời hàng chục đại biểu chất vấn những vấn đề quốc kế dân sinh khiến đa số cử tri hài lòng với cách đặt câu hỏi của các đại biểu và phần trả lời có trách nhiệm của các bộ trưởng.