Vẫn còn hiện tượng kỳ thị, phân biệt đối xử với người có H

Ngày 7/8, Đoàn giám sát của Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Đặng Thuần Phong làm trưởng đoàn làm việc với UBND quận Long Biên về “Việc thực hiện Luật phòng, chống HIV/AIDS, Luật phòng, chống ma túy và Pháp lệnh phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011 - 2016” tại TP Hà Nội.

Một trong những vấn đề được các đại biểu của đoàn giám sát quan tâm là mặc dù công tác truyền thông, can thiệp giảm hại hoạt động của các nhóm đồng đẳng, hiệu quả của chương trình điều trị ARV đã làm thay đổi nhận thức của cộng đồng về căn bệnh HIV/AIDS nhưng hiện nay vẫn còn hiện tượng kỳ thị, phân biệt đối xử với người có H, nhất là với trẻ em có H và trẻ em bị ảnh hưởng bởi H. Về vấn đề này, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Đặng Thuần Phong cho rằng phải tăng cường hơn nữa công tác truyền thông qua các kênh khác nhau và với nội dung cụ thể, dễ hiểu. “Phải coi công tác truyền thông là “quả đấm thép” trong mặt trận phòng chống HIV/AIDS” - ông Phong nhấn mạnh.

Vẫn còn hiện tượng kỳ thị, phân biệt đối xử với người có H - Ảnh 1

Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Đặng Thuần Phong phát biểu tại Hội nghị.

Bên cạnh đó, qua báo cáo của UBND quận Long Biên cho thấy, tính đến 31/12/2016, trên địa bàn quận quản lý 317 người, điều trị ARV cho 225 bệnh nhân. Có tới 90% bệnh nhân điều trị ARV sau 6 tháng đều phục hồi sức khỏe và tìm được việc làm ổn định. Hiện tại số bệnh nhân điều trị các chất nghiện dạng thuốc phiện bằng thuốc Mathadone là 410 bệnh nhân, trong đó số bệnh nhân có hộ khẩu tại quận Long Biên chiếm 52%. Nguồn lực thực hiện chương trình điều trị Methadone là nguồn ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, mặc dù quận đã có nỗ lực trong nguồn kinh phí, nhưng kinh phí từ ngân sách cho công tác phòng chống HIV/AIDS còn hạn chế, ảnh hưởng tới mức độ triển khai một số chương trình phòng chống HIV/AIDS.

Về thực hiện Luật phòng, chống ma túy, tính đến ngày 14/6/2017, trên địa bàn quận có 680 người nghiện và tất cả đều có hồ sơ quản lý. Mặc dù số người nghiện trên địa bàn quận trong những năm gần đây đã giảm, nhưng số đối tượng nghiện ma túy tổng hợp hoặc sử dụng cả Heroin và ma túy tổng hợp có xu hướng tăng. Năm 2016 phát hiện 73/180 vụ ma túy tổng hợp (40,3%). Hiện nay, công tác phát hiện, quản lý người nghiện ma túy tổng hợp đang gặp khó khăn. Tỷ lệ tái nghiện vẫn còn cao do nhiều nguyên nhân.

Về việc quản lý sau cai nghiện ma túy, từ năm 2012 - 2016, có 221 đối tượng không tái nghiện sau cai nghiện, áp dụng cai nguyện tự nguyện 219 đối tượng và cai tại gia đình, cộng đồng là 22 đối tượng. Mặc dù đã có sự vào cuộc tích cực của các lực lượng chức năng nhưng vẫn “vấp” phải sự chống đối, không hợp tác có chiều hướng phức tạp của người nghiện ma túy. Công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng rất khó khăn trong điều trị cắt cơn khiến tỷ lệ tái nghiện cao. Về vấn đề này, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng cần sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng chính quyền từ quận tới phường, sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của các lực lượng chức năng hơn nữa. “Không có chuyện chính quyền ỷ lại vào lực lượng công an mà cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Đặc biệt, cần nêu cao vai trò của chính quyền cấp xã phường trong công tác phòng, chống ma túy” - ông Đặng Thuần phong đề nghị.

Kết luận hội nghị, thay mặt đoàn giám sát, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Đặng Thuần Phong đánh giá cao những nỗ lực, kết quả đã đạt được của cấp ủy Đảng chính quyền quận Long Biên, cho rằng đây là một “điểm sáng” trong công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm ở địa phương. Đồng thời, ông Phong đề nghị quận cần tập trung nghiên cứu để có hướng giải quyết cơ bản vấn đề kỳ thị đối xử, hỗ trợ sinh kế, tái hòa nhập đối với người có H. Đồng thời, ghi nhận những ý kiến đóng góp, đề xuất của quận đối với Quốc hội để làm cơ sở hoàn thiện các điều trong luật, kiến nghị nâng lên thành Luật phòng chống mại dâm để đủ tầm pháp lý hoạch định chính sách lâu dài và có những tháo gỡ kịp thời trong vướng mắc về chế độ chính sách, mức chi cho công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm.