Văn Bàn: Tích cực hướng dẫn vận hành câu lạc bộ 'Thủ lĩnh của sự thay đổi'

Thành lập các câu lạc bộ 'Thủ lĩnh của sự thay đổi' thuộc nội dung số 3 'Đảm bảo tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ và trẻ em trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của cộng đồng, giám sát và phản biện; hỗ trợ phụ nữ tham gia lãnh đạo trong hệ thống chính trị' nằm trong Dự án 8 'Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết một số vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em'.

 Cán bộ hội phụ nữ hướng dẫn thành viên câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi" các phương pháp vận hành câu lạc bộ.

Cán bộ hội phụ nữ hướng dẫn thành viên câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi" các phương pháp vận hành câu lạc bộ.

Qua quá trình triển khai, hội phụ nữ các cấp đã thành lập được 13 câu lạc bộ tại các trường học khối THCS và một số xã được thụ hưởng Dự án 8. Trong đó, có 3 câu lạc bộ được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thành lập và 10 câu lạc bộ được các cấp hội phụ nữ huyện Văn Bàn thành lập tại 13 xã.

Để các câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” hoạt động hiệu quả, ngay từ khi triển khai thực hiện Dự án 8, hội phụ nữ các cấp đã tích cực xây dựng kế hoạch hoạt động, tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn vận hành câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”.

Các em học sinh tích cực tham gia hoạt động.

Tại các lớp tập huấn, các thành viên câu lạc bộ được cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, huyện Văn Bàn hướng dẫn phương pháp, kỹ năng cần thiết để vận hành hiệu quả các hoạt động của câu lạc bộ; củng cố năng lực triển khai câu lạc bộ và kỹ năng sử dụng tài liệu do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cung cấp. Các phương pháp chủ đạo được hướng dẫn sử dụng là: Phương pháp sử dụng trò chơi, phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp tổ chức cuộc thi, truyền thông trên mạng xã hội…

Qua các hoạt động của lớp tập huấn, các thành viên câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” được bồi dưỡng các kỹ năng tổ chức hoạt động câu lạc bộ như: Xử lý tình huống, kỹ năng thuyết trình, đặt câu hỏi, lắng nghe...

Thảo luận nhóm là một trong những phương pháp quan trọng trong vận hành các câu lạc bộ.

Dự kiến trong tháng 12, các cấp hội phụ nữ huyện Văn Bàn sẽ tổ chức tập huấn cho 10 câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” với sự tham gia của gần 400 thành viên các câu lạc bộ.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/van-ban-tich-cuc-huong-dan-van-hanh-cau-lac-bo-thu-linh-cua-su-thay-doi-post376591.html