Bảo đảm nguồn lực cho công tác theo dõi thi hành pháp luật

Bảo đảm nguồn lực cho công tác theo dõi thi hành pháp luật

Tăng cường công tác theo dõi thi hành pháp luật, gắn với công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và...
Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Bộ Tư pháp: Ưu tiên nguồn lực thực hiện Chỉ thị số 43/CT-TTg

Bộ Tư pháp: Ưu tiên nguồn lực thực hiện Chỉ thị số 43/CT-TTg

Tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật

Tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật

Sẽ kiểm tra tình hình thi hành pháp luật tại 5 đơn vị

Sẽ kiểm tra tình hình thi hành pháp luật tại 5 đơn vị

Việt Nam thế nước đang lên

Việt Nam thế nước đang lên

Hoàn thiện thể chế, pháp luật: 'Bệ đỡ' thúc đẩy Hậu Giang phát triển

Hoàn thiện thể chế, pháp luật: 'Bệ đỡ' thúc đẩy Hậu Giang phát triển

Xây dựng, hoàn thiện pháp luật: Góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển đất nước

Xây dựng, hoàn thiện pháp luật: Góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển đất nước

Thể chế hóa đầy đủ quyền sở hữu tài sản của tổ chức, cá nhân

Thể chế hóa đầy đủ quyền sở hữu tài sản của tổ chức, cá nhân

Thể chế hóa đầy đủ quyền sở hữu tài sản của tổ chức, cá nhân

Thể chế hóa đầy đủ quyền sở hữu tài sản của tổ chức, cá nhân

Kịp thời gỡ vướng trong thi hành pháp luật hình sự, hành chính

Kịp thời gỡ vướng trong thi hành pháp luật hình sự, hành chính

TP.HCM: Kiến nghị nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về bảo lãnh giao dịch nhà ở

TP.HCM: Kiến nghị nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về bảo lãnh giao dịch nhà ở

Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021

Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021

Mơ kinh phí làm 1 luật bằng tiền làm 1km đường cao tốc

Mơ kinh phí làm 1 luật bằng tiền làm 1km đường cao tốc

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn: Thể chế đi trước, mở đường cho các đột phá kinh tế - xã hội

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn: Thể chế đi trước, mở đường cho các đột phá kinh tế - xã hội

An toàn thực phẩm sẽ là lĩnh vực trọng tâm theo dõi thi hành pháp luật năm 2021

An toàn thực phẩm sẽ là lĩnh vực trọng tâm theo dõi thi hành pháp luật năm 2021

Tình trạng chậm, nợ văn bản cuối năm 2020 có xu hướng tăng

Tình trạng chậm, nợ văn bản cuối năm 2020 có xu hướng tăng

Chính phủ bàn công tác xây dựng xây dựng thể chế, pháp luật

Chính phủ bàn công tác xây dựng xây dựng thể chế, pháp luật

Chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025: Dự kiến ở mức 1,5 triệu đồng đến 2 triệu đồng/người/tháng

Chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025: Dự kiến ở mức 1,5 triệu đồng đến 2 triệu đồng/người/tháng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12

Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 12

Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 12

Khẩn trương ban hành các văn bản còn nợ

Khẩn trương ban hành các văn bản còn nợ

Thủ tướng đồng ý ban hành chuẩn nghèo mới

Thủ tướng đồng ý ban hành chuẩn nghèo mới

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật

Chú trọng công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật

Năm 2020, Hà Nội ban hành 33 văn bản quy phạm pháp luật

Năm 2020, Hà Nội ban hành 33 văn bản quy phạm pháp luật

'Cán bộ tư pháp gương mẫu, làm tốt sẽ ngăn chặn được bớt vi phạm'

'Cán bộ tư pháp gương mẫu, làm tốt sẽ ngăn chặn được bớt vi phạm'

Thi hành pháp luật hiệu quả là điều kiện tiên quyết phát triển đất nước

Thi hành pháp luật hiệu quả là điều kiện tiên quyết phát triển đất nước

'Không để xảy ra tham nhũng chính sách, lợi ích nhóm trong xây dựng chính sách pháp luật'

'Không để xảy ra tham nhũng chính sách, lợi ích nhóm trong xây dựng chính sách pháp luật'

Chủ tịch TP Đà Nẵng yêu cầu chấn chỉnh công tác theo dõi thi hành pháp luật bảo vệ môi trường

Chủ tịch TP Đà Nẵng yêu cầu chấn chỉnh công tác theo dõi thi hành pháp luật bảo vệ môi trường

Thủ tướng: Không để tham nhũng chính sách, lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật

Thủ tướng: Không để tham nhũng chính sách, lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật

Không để xảy ra tham nhũng chính sách, lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật

Không để xảy ra tham nhũng chính sách, lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật

Phát huy vai trò 'nhạc trưởng' trong tham mưu xây dựng và thi hành pháp luật

Phát huy vai trò 'nhạc trưởng' trong tham mưu xây dựng và thi hành pháp luật

Thi hành pháp luật lên ngang tầm xây dựng pháp luật

Thi hành pháp luật lên ngang tầm xây dựng pháp luật

Thủ tướng dự hội nghị trực tuyến triển khai công tác tư pháp năm 2021

Thủ tướng dự hội nghị trực tuyến triển khai công tác tư pháp năm 2021

Thủ tướng: Không để xảy ra tham nhũng chính sách, lợi ích nhóm trong làm luật

Thủ tướng: Không để xảy ra tham nhũng chính sách, lợi ích nhóm trong làm luật

Thủ tướng: Cái gì Nhà nước không cần thiết làm, thì hỗ trợ người dân, doanh nghiệp làm

Thủ tướng: Cái gì Nhà nước không cần thiết làm, thì hỗ trợ người dân, doanh nghiệp làm