Văn bản quy phạm pháp luật về Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức cuộc họp báo giới thiệu các quy định pháp luật về Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật (TC&QCKT). Luật TC&QCKT đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2007.