VAMC điều chỉnh lãi suất của các khoản nợ xấu

Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (VAMC) vừa thông báo mức lãi suất điều chỉnh của các khoản nợ xấu đã được công ty này mua lại. Theo đó, mức lãi suất này được áp dụng với các khoản nợ xấu được VAMC chấp thuận điều chỉnh trong quý II/2016 (từ ngày 1/4 - 30/6/2016).

Cụ thể, trong quý II, VAMC giảm lãi suất bằng EUR từ mức 4,8%/năm của quý I xuống còn 4,7% trong quý II. Còn lãi suất bằng VND vẫn được giữ nguyên ở mức 9,6%/năm. .

Trong khi đó, lãi suất USD được điều chỉnh giảm còn 4,2%/năm từ mức 4,3% trong quý IV/2015. Lãi suất bằng EUR cũng được điều chỉnh giảm còn 4,8%/năm từ mức 5,4% trong quý IV/2015.

Theo VAMC, lãi suất điều chỉnh được xác định trên cơ sở: Lãi suất huy động vốn bình quân 12 tháng (cá nhân và tổ chức) của 4 ngân hàng thương mại nhà nước (Agribank, BIDV, Vietinbank, Vietcombank) cộng với biên độ lãi suất được xác định là mức bình quân chênh lệch giữa lãi suất cho vay ngắn hạn 12 tháng thông thường của 4 ngân hàng thương mại nhà nước với lãi suất huy động bình quân kỳ hạn 12 tháng (cá nhân và tổ chức) của tổ chức tín dụng đó.

VAMC cũng vừa được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt việc xây dựng và triển khai phương án mua nợ xấu theo giá thị trường.

T.T