Vai trò trong các chính sách cứu trợ của Chính phủ Mỹ

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT- Sau cuộc khủng hoảng các khoản cho vay, giới tài chính không còn đủ sức để đương đầu với những cuộc khủng hoàng mới, thị trường cổ phiếu giảm mạnh, lòng tin của các nhà đầu tư hoang mang, ngày 15/9/2008, Lehman Brothers tuyên bố đệ đơn phá sản lên Chính phủ, kéo theo một phản ứng dây chuyền.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Kinhte/Chinhsach/52719/default.aspx