Vai trò thông tấn báo chí trong phòng chống tội phạm động vật hoang dã

Việc tăng cường thông tin nhận thức về tính nghiêm trọng của tội buôn bán động vật hoang dã đối với nền kinh tế, xã hội và môi trường là rất quan trọng.

Sáng 22/12, tại Hà Nội, trao đổi với báo chí về “Phòng chống tội phạm động vật hoang dã: Hành động của cơ quan thông tấn báo chí”, TS Nguyễn Duy Giảng - Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao) cho hay:

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam ngày một hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế thế giới thông qua việc ký kết các hiệp định thương mại tự do mà ở đó các tiêu chí về hạn chế, phòng chống buôn bán động vật hoang dã luôn được coi trọng và đặt lên hàng đầu, thì việc, tăng cường thông tin nhận thức về tính nghiêm trọng của tội buôn bán động vật hoang dã đối với nền kinh tế, xã hội và môi trường là rất quan trọng.

Ông Giảng cũng đã đề xuất nhiều nội dung báo chí cần định hướng truyền thông để hỗ trợ các nỗ lực phòng ngừa tội phạm động vật hoang dã.