Vai trò Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Nông dân huyện Châu Thành chỉ đạo các Hội cơ sở tích cực tham gia nhiều phong trào phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thúc đẩy, nâng cao các tiêu chí XDNTM của địa phương. Đến nay, toàn huyện có 13/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) (trong đó, có 03 xã đạt chuẩn NTM nâng cao); 103/103 ấp NTM (03 ấp NTM kiểu mẫu); gia đình văn hóa - NTM đạt trên 95% so số hộ đăng ký; thị trấn Châu Thành đạt tiêu chuẩn văn minh đô thị.

Xã Hòa Minh là 01 trong 03 xã đạt chuẩn NTM nâng cao của huyện Châu Thành (Trong ảnh: đường vào Trung tâm Hành chính xã Hòa Minh).

Xã Hòa Minh là 01 trong 03 xã đạt chuẩn NTM nâng cao của huyện Châu Thành (Trong ảnh: đường vào Trung tâm Hành chính xã Hòa Minh).

Tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Châu Thành lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra vào ngày 02/6/2023, đồng chí Nguyễn Minh Thuy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Thành đánh giá: Hội Nông dân huyện Châu Thành có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động; công tác Hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ qua đạt nhiều kết quả quan trọng. Hội đã thực hiện tốt vai trò là “trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc XDNTM”.

Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội Nông dân trong việc tham gia XDNTM, những năm qua, các cấp Hội Nông dân huyện Châu Thành tích cực tham mưu, đề xuất kiện toàn và duy trì hoạt động 13 câu lạc bộ “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, có 149 thành viên. Các câu lạc bộ đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, góp phần tích cực vào việc tham gia XDNTM, NTM nâng cao trên địa bàn huyện. Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, toàn Hội đã tuyên truyền được 1.625 cuộc, có 30.875 lượt người dự. Bên cạnh, phát động 18.176/19.133 hộ đăng ký gia đình xanh - sạch - đẹp. Trong đó, có 6.816 hộ hội viên có hố xử lý và đăng ký dịch vụ thu gom và thùng phân loại rác thải, đạt 37,5% so hộ đăng ký.

Bên cạnh, Hội phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, kết hợp câu lạc bộ thu gom rác thải nông nghiệp, câu lạc bộ “Chung sức xây dựng nông thôn mới”; vận động nông dân hiến 2.000m2 đất xây dựng đường đal nông thôn, vận động đóng góp trên 01 tỷ đồng và ngày công lao động xây dựng, sửa chữa đường nông thôn; trồng trên 3.000 cây hoa các loại và xây dựng tuyến đèn đường sáng - xanh - sach - đẹp.

Ngoài ra, phối hợp với Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Hội Nông dân xã Hòa Thuận tổ chức ra quân trồng hoa cặp tuyến Hương lộ 10, với tổng chiều dài 3,58km; phối hợp với UBND các xã Song Lộc, Thanh Mỹ và Lương Hòa A ra quân vệ sinh tuyến Tỉnh lộ 911; đồng thời, chỉ đạo các cơ sở Hội đăng ký thực hiện tuyến đường đal sáng - xanh - sach - đẹp.

Câu lạc bộ “Chung sức xây dựng nông thôn mới” của Hội Nông dân xã Mỹ Chánh được duy trì, 06 tháng đầu năm 2023, câu lạc bộ tổ chức sinh hoạt định kỳ được 05 cuộc, tuyên truyền đến hội viên, nông dân đăng ký, tham gia thực hiện các tiêu chí XDNTM, trong đó, tập trung chủ yếu vào 05 tiêu chí do Hội đảm nhận; tham gia bảo vệ môi trường; xây dựng hố xí hợp vệ sinh...

Đồng thời, tổ chức 38 cuộc tuyên truyền XDNTM và NTM nâng cao của 02 ấp Giồng Trôm, Thanh Nguyên B; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương ra quân dọn vệ sinh, xây dựng cảnh quan sạch, đẹp được 19,6km ven đường, thu gom 5,1 tấn rác và dọn lục bình trên 14km kênh cấp I, II nhằm khơi thông dòng chảy. Tham gia giải quyết hoàn thành đơn khiếu nại tập thể của người dân ấp Thanh Nguyên A và ấp Phú Nhiêu về việc Công ty NewMingda xả nước thải ra kênh cấp III; yêu cầu khắc phục 02 trường hợp chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường. Chỉ đạo duy trì hoạt động câu lạc bộ thu gom rác thải nông nghiệp và thành lập mới 01 câu lạc bộ thu gom gác thải nông nghiệp ấp Ô Dài, hỗ trợ 15 bể chứa chai, lọ thuốc bảo vệ thực vật, đạt 100% so chỉ tiêu. Phối hợp với Ban Phát triển XDNTM nâng cao ấp Giồng Trôm và ấp Thanh Nguyên B vận động Nhân dân đóng góp kinh phí xây dựng đèn đường theo tuyên Quốc lộ 54, với chiều dài 3,2km; trồng hoa theo Tỉnh lộ 912. Đến nay, xã Mỹ Chánh có 2.180/3.104 hộ gia đình văn hóa - NTM, đạt 70,2%.

Đồng chí Kim Luôn, Chủ tịch Hội Nông dân xã Mỹ Chánh cho biết: nhìn chung, tình hình nông dân, nông thôn trên địa bàn xã ổn định, tất cả hội viên, nông dân trong xã đều thể hiện tinh thần phấn khởi, đoàn kết, an tâm sản xuất, chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thông qua hoạt động của 65 câu lạc bộ “Thu gom bao bì, chai, lọ thuốc bảo vệ thực vật”; hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bỏ lại phía sau”, Hội Nông dân huyện phối hợp với UBMTTQ Việt Nam và các ngành, đoàn thể huyện Châu Thành tuyện truyền, vận động hỗ trợ 18 căn nhà (Đại đoàn kết, nhà Tình thương và nhà Nhân ái) cho hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Hội Nông dân huyện Châu Thành đã làm thay đổi nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân trong việc bảo vệ môi trường, góp phần tích cực bảo vệ sức khỏe con người gắn với phong trào xây dựng ấp, khóm, xã, trị trấn văn hóa - NTM và đô thị văn minh.

Bài, ảnh: HUỲNH NỔI

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/xay-dung-nong-thon-moi/vai-tro-hoi-nong-dan-trong-xay-dung-nong-thon-moi-31564.html