VAI TRÒ HẢI QUAN TRONG VIỆC NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA

Thực hiện Nghị quyết số 02 ngày 01/01/2019 của Thủ tướng Chính Phủ về 'Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, năng thực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021'. Thời báo Mê Kông phối hợp cùng Trung tâm tư vấn đào phát triển kinh tế và Hội giáo dục nghề nghiệp TP. Hồ Chí Minh tổ chức buổi tọa đàm ' Vai trò hải quan trong việc tạo điều kiện – giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021' tại TP. Hồ Chí Minh.

Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/chao-buoi-sang-chuc-binh-an/2019/12/vai-tro-hai-quan-trong-viec-nang-cao-nang-luc-canh-tranh-quoc-gia/278854