Vải thông minh tự đổi màu nhờ AI

Hãy tưởng tượng vào một ngày, chỉ bằng một cái búng tay đơn giản, bạn đã có thể thay đổi sắc màu trang phục của mình theo ý thích. Đây là những ý tưởng sáng tạo đã trở thành hiện thực, nhờ một nhóm nghiên cứu ở Hong Kong (Trung Quốc), cùng với sự trợ giúp đắc lực của trí tuệ nhân tạo (AI).

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/vai-thong-minh-tu-doi-mau-nho-ai-103743.htm