Vai chính, vai phụ…

    Gốc

    Yêu nghề, trọng nghề đến mức tự hào với cái nghề chỉ sắm những vai phụ. Tự hào đến mức trở thành vai chính lúc nào Mạc Can không biết nữa. Chỉ đến khi người đạo diễn sân khấu, điện ảnh bảo ông đã sắm vai chính rồi mà ông vẫn không tin.

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/ktvhkh/2007/11/64764.cand