Vạch xương cá là gì?

Vạch xương cá là gì, khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông phải xử lý thế nào để không vi phạm luật giao thông.

Vạch xương cá có ý nghĩa gì?

Theo quy định của Luật Giao thông đường bộ hiện hành không có quy định về khái niệm vạch xương cá. Tuy nhiên, vạch xương cá là tên thường được gọi cho các vạch chữ V (vạch 4.2) quy định trong Phụ lục G Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Việt Nam QCVN 41:2019/BGTVT về Báo hiệu đường bộ.

Đồng thời, theo quy định tại Quy chuẩn QCVN 41:2019/BGTVT có ý nghĩa trong bố trí vạch phân làn đường trong khu vực tách và nhập làn. Các vạch chữ V (vạch 4.2) được vẽ song song mỗi vạch rộng 45cm, khoảng cách hai mép vạch rộng 100cm, vạch chữ V được đặt sao cho cạnh chữ V xuôi chiều với hướng chuyển động của xe và hợp với hướng xe chạy một góc 45 độ.

Cạnh đó, theo hình dáng mô tả vạch chữ V trong quy chuẩn QCVN 41:2019/BGTVT và hình dạng thực tế trên đường thì khá giống hình xương cá nên vạch này thông thường được nhiều người gọi là vạch xương cá.

Như vậy, vạch xương cá là vạch chữ V (vạch 4.2) theo quy định, có ý nghĩa trong bố trí vạch phân làn đường trong khu vực tách và nhập làn.

Vạch xương cá là vạch 4.2.

Vạch xương cá là vạch 4.2.

Có được chạy xe lên vạch xương cá không?

Theo quy định tại Phụ lục G Quy chuẩn QCVN 41:2019/BGTVT về Báo hiệu đường bộ vạch xương cá được quy định như sau:

c. Vạch 4.2: vạch kênh hóa dòng xe dạng chữ V.

Ý nghĩa sử dụng: Vạch kênh hóa dòng xe dạng chữ V được sử dụng để giới hạn các phần mặt đường không sử dụng cho xe chạy mà sử dụng để kênh hóa các dòng giao thông giao thông trên đường. Khi vạch 4.2 được sử dụng, các phương tiện giao thông phải đi theo tuyến đường quy định, không được lấn vạch hoặc cắt qua vạch trừ những trường hợp khẩn cấp theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ.

Như vậy, vạch xương cá được sử dụng nhằm mục đích giới hạn các phần mặt đường không sử dụng cho xe chạy mà sử dụng để kênh hóa các dòng giao thông giao thông trên đường, các phương tiện giao thông (bao gồm cả xe máy) phải đi theo tuyến đường quy định, không được lấn vạch hoặc cắt qua vạch trừ những trường hợp khẩn cấp theo quy định của Luật. Do đó, việc tài xế chạy xe đè lên vạch xương cá là vi phạm.

Châu Thư

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/vach-xuong-ca-la-gi-ar871534.html