Vạch trần những thủ đoạn ăn trộm tinh vi ở nhà hàng

Video tổng hợp những thủ đoạn ăn trộm tinh vi của những kẻ gian chuyên móc ví tại các nhà hàng để người xem biết cách phòng tránh.

Video: Những thủ đoạn ăn trộm tinh vi ở các nhà hàng:

Nguồn video: Shanghaiist.