Vạch tội thím dâu sau 11 năm bị lừa bán

    Báo Công An Nhân Dân
    3 đăng lạiGốc

    Cuộc đời sóng gió của Hà Thị B., 27 tuổi, trú tại xã Hương Gián, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang xảy ra cách đây vừa tròn 11 năm, khi đó B. mới vừa 16 tuổi. Người đã đang tâm lừa bán B. không ai khác lại là Nguyễn Thị Tám, 41 tuổi, vợ của chú ruột B…

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2009/4/111210.cand