Việt Nam dự kiến tiêm thử nghiệm lâm sàng vaccine Covid-19 thứ 2 vào tháng 3

Việt Nam dự kiến tiêm thử nghiệm lâm sàng vaccine Covid-19 thứ 2 vào tháng 3

Vaccine ngừa Covid-19 thứ 2 của Việt Nam của Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế Covivac dự kiến sẽ bắt đầu tiến...
Nhận tài trợ 20 tỷ đồng nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vaccine Covivac

Nhận tài trợ 20 tỷ đồng nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vaccine Covivac

Thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 vaccine ngừa Covid-19 cho 300 tình nguyện viên tại Long An

Thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 vaccine ngừa Covid-19 cho 300 tình nguyện viên tại Long An

Cận cảnh tiêm thử nghiệm vắc xin Nanocovax cho 38 người ở Long An

Cận cảnh tiêm thử nghiệm vắc xin Nanocovax cho 38 người ở Long An

Vaccine Nanocovax ngừa Covid-19 được tiêm cho các tình nguyện viên ở giai đoạn 2

Vaccine Nanocovax ngừa Covid-19 được tiêm cho các tình nguyện viên ở giai đoạn 2

Cận cảnh tiêm thử nghiệm vắc xin ngừa COVID-19 tại Long An

Cận cảnh tiêm thử nghiệm vắc xin ngừa COVID-19 tại Long An

Việt Nam tiêm thử nghiệm vaccine Covid-19 của Nanogen giai đoạn 2

Việt Nam tiêm thử nghiệm vaccine Covid-19 của Nanogen giai đoạn 2

Vaccine COVID-19 Nanocovax thử giai đoạn 2 trên người

Vaccine COVID-19 Nanocovax thử giai đoạn 2 trên người

Việt Nam bắt đầu thử nghiệm giai đoạn 2 vắc xin Covid-19

Việt Nam bắt đầu thử nghiệm giai đoạn 2 vắc xin Covid-19

Ngày 26/2 sẽ tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 giai đoạn 2 cho 500 người ở Long An

Ngày 26/2 sẽ tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 giai đoạn 2 cho 500 người ở Long An

Ngày mai tiêm thử nghiệm giai đoạn 2 vaccine COVID-19 của Việt Nam

Ngày mai tiêm thử nghiệm giai đoạn 2 vaccine COVID-19 của Việt Nam

Vắc xin COVID-19 'made in Việt Nam' bước vào thử nghiệm giai đoạn 2

Vắc xin COVID-19 'made in Việt Nam' bước vào thử nghiệm giai đoạn 2

Ngày 26/2, sẽ tiêm thử nghiệm mũi đầu tiên vaccine COVID-19 Việt Nam giai đoạn 2

Ngày 26/2, sẽ tiêm thử nghiệm mũi đầu tiên vaccine COVID-19 Việt Nam giai đoạn 2

Thêm 2 vaccine COVID-19 của Việt Nam chuẩn bị thử nghiệm trên người

Thêm 2 vaccine COVID-19 của Việt Nam chuẩn bị thử nghiệm trên người

Có thể rút ngắn thời gian nghiên cứu vaccine trong nước giai đoạn 2 xuống còn 3 tháng

Có thể rút ngắn thời gian nghiên cứu vaccine trong nước giai đoạn 2 xuống còn 3 tháng

Rút ngắn thời gian nghiên cứu vaccine Covid-19 từ 6 xuống 3 tháng

Rút ngắn thời gian nghiên cứu vaccine Covid-19 từ 6 xuống 3 tháng

Vắc xin Covid-19 Việt Nam sinh miễn dịch ngang các nước, tuần sau tiêm giai đoạn 2

Vắc xin Covid-19 Việt Nam sinh miễn dịch ngang các nước, tuần sau tiêm giai đoạn 2

Vắc-xin do Việt Nam sản xuất có thể tiêm cho nhóm nguy cơ cao vào tháng 5

Vắc-xin do Việt Nam sản xuất có thể tiêm cho nhóm nguy cơ cao vào tháng 5

Sắp khởi động thử nghiệm giai đoạn 2 vaccine ngừa COVID-19 'made in' Việt Nam

Sắp khởi động thử nghiệm giai đoạn 2 vaccine ngừa COVID-19 'made in' Việt Nam

Hai loại vaccine của Việt Nam có thể chống lại biến chủng nCoV mới

Hai loại vaccine của Việt Nam có thể chống lại biến chủng nCoV mới

Vaccine COVID-19 'made in Vietnam' có tác dụng với biến chủng virus mới

Vaccine COVID-19 'made in Vietnam' có tác dụng với biến chủng virus mới

Vaccine của Việt Nam có tác dụng với biến chủng SARS-CoV-2

Vaccine của Việt Nam có tác dụng với biến chủng SARS-CoV-2

Việt Nam hoàn thành thử nghiệm giai đoạn 1 vaccine Nanocovax, tạo miễn dịch tốt

Việt Nam hoàn thành thử nghiệm giai đoạn 1 vaccine Nanocovax, tạo miễn dịch tốt

Việt Nam đã hoàn thành thử nghiệm giai đoạn 1 vắc xin Nanocovax

Việt Nam đã hoàn thành thử nghiệm giai đoạn 1 vắc xin Nanocovax

Đầu tháng 3, Việt Nam bắt đầu tiêm vắc xin ngừa Covid-19 của Anh

Đầu tháng 3, Việt Nam bắt đầu tiêm vắc xin ngừa Covid-19 của Anh

Việt Nam cấp phép vắc xin ngừa Covid-19 đầu tiên, chuẩn bị tiêm diện rộng

Việt Nam cấp phép vắc xin ngừa Covid-19 đầu tiên, chuẩn bị tiêm diện rộng

Việt Nam hoàn thành 80% thử nghiệm vắc xin Nanocovax giai đoạn 1

Việt Nam hoàn thành 80% thử nghiệm vắc xin Nanocovax giai đoạn 1