Vắc-xin phòng HIV: Làm lại từ đầu

    1 đăng lạiGốc

    Tập đoàn dược phẩm Merck đã thông báo hồi cuối tuần trước rằng các thử nghiệm lâm sàng cho thấy vắc-xin V520 đã không phòng chống bệnh AIDS hiệu quả và do đó tập đoàn này đã cho ngưng chương trình thử nghiệm nói trên.

    Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/khoa-hoc/203169.asp