Vác không nổi... trái bí đao

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Nếu có ai thách đố bạn rằng: bạn không thể nào vác nổi một... trái bí đao, hẳn bạn sẽ phì cười và sẵn sàng chìa vai thử sức. Nhưng chắc chắn bạn sẽ chào thua khi nhìn thấy trái bí đao “made in” Mỹ Thọ.

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/giam_stress/chuyen_khong_the_ngo/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.8400377487/mlnews.2008-06-27.8964139175