Vá màng nhĩ được không?

TT - Thưa bác sĩ, lúc nhỏ con tôi bị viêm tai chảy mủ nhiều lần và bị thủng màng nhĩ. Mấy năm nay năm nào tai cháu cũng chảy nước làm ảnh hưởng đến kết quả học tập, sao tai của cháu cứ bị chảy nước hoài vậy? Có cách nào điều trị dứt điểm cho cháu được không? Gia đình lo lắng quá.