Và cơn cớ những gì an phận đã… - Thơ của Nguyễn Trọng Hoàn

Chớp một cánh chim trời chiều minh mang gió nổi Như là em như là anh thuở phăm phăm thuở mây chan nắng gội một phía mới cầu vồng phía ào ạt mưa rơi

Minh họa: Văn Nguyễn

Ngày cũ qua rồi nguyên khiết đắm chìm ơi
bao hồi ức ngỡ bấy chừng lạc lối
Sao cứ phải lần nào cũng vội
lần nào cũng dùng dằng thề trở lại rồi cũng để ra đi
Cứ ngỡ chiều an phận khép làn mi
thế mà đêm chong chong thế mà ngày cơn cớ
Lại ước hẹn những nẻo đường dang dở
tự hẹn mình xao xác với mình thôi.

Nguyễn Trọng Hoàn