Va chạm liên hoàn tại giải đua môtô ở Long An

Trong giải đua vừa diễn ra tại trường đua Happy Land, Long An, vài khúc cua khó khiến các tay đua không làm chủ được tốc độ, làm xe lao vào nhau.

Toàn Thiện - Minh Khoa