V26 - Bộ Công an sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2008

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Ngày 2/7, tại TP Hồ Chí Minh, Cục Quản lý trại giam (V26) đã sơ kết công tác thi hành án phạt tù, hoạt động của cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng 6 tháng đầu năm 2008.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2008/7/94382.cand