V-League 2009- Tâm điểm vòng đấu: Có kẻ ngậm ngùi

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Đà Nẵng chẳng phải là nơi đất lành với Bình Dương từ ngày họ lên chuyên tới nay. Chắc hẳn người Bình Dương vẫn còn nhớ như in cái lần họ mất cúp vì Đà Nẵng dưới thời HLV Lê Thụy Hải, chắc hẳn người ta chưa quên ngày HLV Vương Tiến Dũng phải từ chức vì không vượt được ải Chi Lăng. Hôm nay, HLV Vital lại dẫn Bình Dương đến sông Hàn với trách nhiệm “cải mệnh”.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/thethao/2009/4/187105