Uyên Trang từng yêu thầm Tấn Beo hơn 10 năm trước

Ngày xưa Uyên Trang thường rủ Tấn Beo ăn ốc vì để ý anh nhưng nghệ sĩ hài chê cô mập nên không thành.

Kim Chi