Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thanh Hải

Chiều 25/6, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết về việc bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Nguyễn Thanh Hải.

Chiều 25/6/2024, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết về việc bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Nguyễn Thanh Hải.

Sau khi nghe Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội nghe Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026 và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV.

Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Nguyễn Thanh Hải bằng hình thức biểu quyết điện tử.

Kết quả, có 450 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 92,40% tổng số đại biểu Quốc hội); có 449 đại biểu tán thành (bằng 92,20% tổng số đại biểu Quốc hội); có 1 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,21% tổng số đại biểu Quốc hội)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/uy-vien-uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-nguyen-thanh-hai-post961029.vnp