Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc có Tổng thư ký mới

Chiều 14.4, Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Ủy ban TƯ MTTQVN) lần thứ năm, khóa VIII đã hiệp thương cử bổ sung và cho thôi một số chức danh.

Tại Hội nghị, bà Bùi Thị Thanh - Phó Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQVN đã trình bày tờ trình của Đoàn Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQVN về việc thôi chức vụ Phó Chủ tịch – Tổng thư ký Ủy ban TƯ MTTQVN đối với ông Vũ Trọng Kim.

Tờ trình cũng đã giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Ban chấp hành TƯ Đảng giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban TƯ MTTQVN nhiệm kỳ 2014- 2019.

Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc có Tổng thư ký mới - Ảnh 1

Ông Trần Thanh Mẫn.

Kết quả, 100% ủy viên tham dự Hội nghị đã tán thành việc thôi chức vụ đối với ông Vũ Trọng Kim và hiệp thương cử ông Trần Thanh Mẫn giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban TƯ MTTQVN khóa VIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Hội nghị cũng hiệp thương cử bà Hà Thị Khiết, nguyên Trưởng ban Dân vận TƯ Đảng- đại diện cho cơ cấu cá nhân tiêu biểu và ông Vũ Hồng Khanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội làm Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban TƯ MTTQVN nhiệm kỳ 2014 – 2019 khóa VIII.

Hội nghị đã hiệp thương cử 4 vị tham gia vào Đoàn Chủ tịch, 12 người vào Ủy ban TƯ MTTQVN.

Ông Trần Thanh Mẫn - Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban TƯ MTTQVN sinh năm 1962, quê Hậu Giang, trình độ chuyên môn Tiến sĩ kinh tế. Trải qua quá trình công tác ông đã từng giữ chức Bí thư Thành ủy, trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Cần Thơ.