Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng

* Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng. Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành Nghị quyết số 1068/NQ-UBTVQH15, ngày 19.6.2024, phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Nghị quyết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị: Phê chuẩn kết quả bầu ông Ngô Xuân Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng giữ chức Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 10.6.2024.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cũng ký ban hành Nghị quyết số 1069/NQ-UBTVQH15, ngày 19.6.2024, phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Nguyễn Thị Anh Thi kể từ ngày 10.6.2024 để nhận nhiệm vụ khác.

Nguyễn Vũ

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/thoi-su-quoc-hoi/uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-phe-chuan-ket-qua-bau-chu-tich-hdnd-tp-da-nang-i376416/